นครนายก – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ที่ผ่านการลงทะเบียนจำนวน 20,575 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นครนายก – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ที่ผ่านการลงทะเบียนจำนวน 20,575 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดรังษีโสภณ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่และพนักงาน จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก และในวันนี้ได้ลงพื้นที่วัดรังสีโสภณ ตำบลนครนายก โดยมีประชาชนที่ผ่านการลงทะเบียนรับเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 197 ชุดโดยมอบให้ครัวเรือนละ 1ชุดเข้ารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการแบ่งเบาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครนายก ที่เผชิญวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกที่ 3 แพร่ระบาดกระจายออกไปครบทุกจังหวัดและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีผู้ติดเชื้อครอบคลุมทุกเพศทุกวัยสูงขึ้น ส่งผลต่อการดำรงชีพของประชาชน ทั้งทางด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในการเฝ้าระวังดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts