ข่าว สถานการณ์น้ำและผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่

จ. อำนาจเจริญ 27/9/64
ข่าว สถานการณ์น้ำและผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่


นายคู่ บุญมาศ 087-2557999 ข่าว / ภาพ
จังหวัดอำนาจสรุปความเสียหายเบื้องจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ พบนาข้าว พืชผลทางการเกษตรจมอยู่ใต้น้ำ นับพันไร่ ทางหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม
จากสภาวฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่มาตั้งแต้วันที่ 24-26 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเกษตรกร ชาวนาและชาวไร่ที่มีพื้นที่ใกล้ลุ่มน้ำสายต่างๆได้แก่ลุ่มนำโขง ลำเซบก ลำเซบายและลำน้ำสาขา ถูกน้ำไหลบ่าล้นตลิ่งเอ่อท่วมนาข้าวและพืชผลทางการเกษตรต้องจมอยู่ใต้น้ำนับ 1,000 ไร ทางหวัดได้ระดมกำลังสำรวจความเสียหายชาวบ้านและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางเยียวยาและช่วยเหลือต่อไป
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่าจากสภานการณ์น้ำในพื้นที่ จ. อำนาจเจริญที่ประสพอุกภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่มาตั้งแต่ 24-26 ได้ส่งผลให้น้ำจากลำน้ำโขง ลำเซบก เซบายล้นตลิ่งไหลบ่าเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกร 4 อำเภอ 9 ตำบล น้ำท่วมนาข้าวพื้นที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ เกษตรกร 1,700 ราย1,700 ครัวเรือนคาดว่านาข้าวจะเสียหายสิ้นเชิงประมาณ 3,000 ไร่ เบื้องต้นตนได้แจ้งไปยังเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลและ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านออกสำรวจความเสียหายเกษตรกรและประชาชนที่ประสพอุกภัยเพื่อจะได้เยียวยาและช่วยเหลือต่อไป ในปีนี้ทางรัฐบาลให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ ไม่เกินรายละ 30 ไร่ นาข้าว 1,340 บาท/ ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาท/ไร่และไม้ผลไร่ละ 4,048 บาท ส่วนฟืชไร่มันสำปะหลังยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย

 

Related posts