ลำปาง-ด่วน คลัสเตอร์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ตรวจคัดกรองหาเชื้อผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ 213 ราย ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 26 ราย

ลำปาง-ด่วน คลัสเตอร์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ตรวจคัดกรองหาเชื้อผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ 213 ราย ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 26 ราย

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง รายงานด่วน สถานการณ์กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินสายลำปาง-เกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา ดังนี้

วันที่ 24 ก.ย.64 ที่ ARI Cinic รพ.เกาะคา พบผู้ป่วยมีอาการ มารับการรักษาและได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ราย ผลตรวจเป็นบวก และได้ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี T -PCR ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 จึงได้ดำเนินการควบคุมโรคและสอบสวนโรคระหว่างวันที่ 24 – 27 ก.ย.64 พบผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง จำนวน 125 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบติดเชื้อ 24 ราย ผลไม่พบเชื้อ 101 ราย พบผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงต่ำ จำนวน 88 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ผลตรวจเป็นลบทุกราย รวมพบผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น 26 ราย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง ที่ผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเอง (Self Monitor) และปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และค้นหาเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ในสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง และให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ในเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กลับจากปฏิบัติราชการนอก จ.ลำปาง และแยกกักตัว

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวลำปางต่อสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไปยังครอบครัวและชุมชนในเขต อ.เกาะคา และ อ.ห้างฉัตร ซึ่งสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อโควิด-19 คือการกลับจากปฏิบัติราชการต่างจังหวัด และไม่ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางที่ จ.ลำปางกำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วนั้น ได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน การเลี้ยงสังสรรค์ การใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เป็นต้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวลำปางดำเนินมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตก เพราะโควิด-19 อยู่ใกล้ตัวกว่าที่ท่านคิด

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 08.30 น.-16.30 น. หรือ สอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts