พมจ.สระแก้วมอบรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการพร้อมเปิดศูนย์บริการคนพิการเพิ่มความสะดวก

พมจ.สระแก้วมอบรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการพร้อมเปิดศูนย์บริการคนพิการเพิ่มความสะดวก


*****(27 ก.ย.) ที่ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบกายอุปกรณ์ รถสามล้อ ชนิดโยกให้แก่ผู้พิการ จำนวน 5 คัน หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้เปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ที่ ชั้น1 บริเวณหน้าลิฟท์ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ลดความเหลื่อมล้ำและสามารถเข้าถึงบริการของรัฐด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีคนพิการ จำนวน 19,788 คน ที่ต้องมาใช้บริการที่ศูนย์บริการคนพิการดังกล่าว สำหรับผู้พิการที่จะมาขอรับบริการที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้วสามารถติดต่อได้ที่ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว หรือ โทร.037-425068 และ สายด่วน 1300
*****นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับมอบกายอุปกรณ์ รถสามล้อ ชนิดโยกให้แก่ผู้พิการ จำนวน 5 คัน หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้เปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ที่ ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟท์ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ลดความเหลื่อมล้ำและสามารถเข้าถึงบริการของรัฐด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีคนพิการ จำนวน 19,788 คน ที่ต้องมาใช้บริการที่ศูนย์บริการคนพิการดังกล่าว สำหรับผู้พิการที่จะมาขอรับบริการที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้วสามารถติดต่อได้ที่ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
***ภาพ/ประจัก สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts