น้ำป่าไหลหลากจากภูเข้าสูงลงสู่ลำห้วยทะลักเข้าท่วมโรงเรียนและหมู่บ้าน

น้ำป่าไหลหลากจากภูเข้าสูงลงสู่ลำห้วยทะลักเข้าท่วมโรงเรียนและหมู่บ้าน

ผลพวงมาจากฤทธิ์พายุ เตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยหมู่บ้านที่อยู่ตามชนบทในพื้นที่ ที่ลาบสูง ของพี่น้องกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ ทำให้น้ำฝนที่ตกสะสมกันรวมกันเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ไหลหลากมาจากบนพื้นที่สูงลงสู่ลำห้วยแล้วเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรบ้านแม่ก๋อน ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านจอซิเดอร์เหนือ หมู่บ้านที่อยู่กลางป่าสาละวิน น้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนบ้านจอซิเดอร์เหนือ

ในส่วนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนตำบลแม่สามแลบ ให้หลีกเลี่ยงการสัญจรถนนเส้น บ้านกอมูเดอ – บ้านกลอเซโล ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพานยุบตัว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้โดยเพาะเวลากลางคืน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.ภาพจากผู้ใหญ่บ้านเอกภาพ ใฝ่เกียรติก้อง / ครูอาคม น่านกร

 

Related posts