ธารน้ำใจหลั่งไหลสู้หมู่บ้านชายแดนที่ได้รับผลกระทบ

ธารน้ำใจหลั่งไหลสู้หมู่บ้านชายแดนที่ได้รับผลกระทบ

นายสังคม คัดเชียงแสนนายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล และ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ถุง และยังมีกลุ่มบริษัทครบครัวผักสด และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงร่วมสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วยให้แก่ รพ.สต.บ้านโพซอ โรงเรียนบ้านโพซอ ราษฎรบ้านโพซอ และชาวบ้านอิหลู่ ในพื้นที่ตำบลเสาหิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -2019) ณ บ้านโพซอหมู่ที่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทครอบครัวผักสด และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -2019) อย่างเคร่งครัด

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ /เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.ข้อมูลนายอำเภอแม่สรียง

 

Related posts