ลำปาง-ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลำปาง”

ลำปาง-ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลำปาง”

 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดสันหลวง ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และประธานฝ่ายสงฆ์ ,พระวิสุทธิธรรมพิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย ,พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเถิน พร้อมด้วย นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลำปาง” ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2564 โดยมี พระครูสุจิณสาธุกิจ เจ้าอาวาสวัดสันหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวัน 23 ก.ค.64 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ได้มีการมอบวุฒิบัตร ,พิธีเปิดป้ายโครงการหมู่บ้านฯ,การร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวด้วย.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts