กาชาดมุกดาหาร มอบบ้านตามโครงการ ” บ้านกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน “

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # กาชาดมุกดาหาร มอบบ้านตามโครงการ ” บ้านกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน ”

………………………………… ……………..

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขประชาชน” บ้าน นางสาวหล่ำ ภูมิลา

โดยมี นายสมาน โพธิ์ชัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองมุกดาหาร/เจ้าหน้าที่ท้องที่ตำบลบ้านโคก ร่วมในพิธีมอบดังกล่าว

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารสนับสนุนเงินซ่อมแซมบ้านจำนวน 30,000 บาทและ มอบสิ่งของ ดังนี้

1. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

สมทบเงิน จำนวน 12,000 บาท

2. ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด

3. ชุดเครื่องนุ่งหุ่ม จำนวน 1 ชุด

4. พัดลม จำนวน 1 ตัว

5. รองเท้า จำนวน 1 คู่

ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงเหนือ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

**********************************

ภาพ/ข่าว ชุด. ฉก.พญาอินทรีย์ พวงเพชร/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร

Related posts