จ.อำนาจเจริญ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญจัด โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ.อำนาจเจริญ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญจัด โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมือเวลา09.00นวันที่ 23 กันยายน 2564
โดย นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในระยะห่าง ปฏิบัติตามขั้นตอนระบบของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้อำนวยการการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เสนางคนิคม หัวตะพาน พนา ชานุมาน และปทุมราชวงศา รวมทั้งสิ้น 42 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญผู้เข้ารับการอบรมได้ กล่าว. ขอบคุณสพป.อำนาจเจริญผ่านผู้สื่อข่าว มาในครั้งนี้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ครบทุกๆด้านเป็นการ พัฒนาตนเองพร้อมยัง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณค่า พร้อมจะได้มีขวัญกำลังใจเป็นอย่างดียิ่ง.
ภาพ/ทีมข่าว/ ข่าว ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

Related posts