ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอเบตง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอเบตง

ยะลา – ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.64 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางตรวจติดตาม สถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักริมทางเบตง สู่ ทะเลสาป ป่าฮาลาบาลา (rest Area) ตรวจติดตามสถานที่ก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Sky Walk) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ที่จุดตรวจ กม.23 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตลอด 24 ชม.ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานเบตง เตรียมความพร้อมในการเปิดเมือง ตรวจติดตาม สถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine อ.เบตง จ.ยะลา และได้ พบปะ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามอำเภอเบตง ซึ่งโรงพยาบาลสนามอำเภอเบตงมีเตียงทั้งสิ้นจำนวน 240 เตียง และได้ขอเตียงสนามเพิ่มอีก 160 เตียง ภายหลังในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งการติดเชื้อมาจากโรงงานน้ำยางพารา และ หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการติดเชื้อจากการสัมผัส ไอ จาม จากคนในครอบครัว

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง

 

 

 

 

Related posts