ที่ปรึกษาพิเศษตร. ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19พร้อมเร่งรัดการดำเนินการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์

จันทบุรี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษตร. ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19พร้อมเร่งรัดการดำเนินการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์

วันนี้ 19 ก.ย.2564 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษตร .ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำพร้อมติดตามเร่งรัดการดำเนินการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และงานตำรวจชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนของภ.จว.จันทบุรี โดยมีทาง พลตำรวจตรีจรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าสภ.ในสังกัดภ.จว.จันทบุรีให้การต้อนรับ จากนั้น ทางพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษตร.ได้เข้าห้องประชุมเพื่อติดตามงานและรับฟังการดำเนินการพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยทางภ.จว.จันทบุรีได้บรรยายรายงานสรุปในหัวข้อต่างๆดังนี้

-สถานภาพและกิจกรรมของหน่วย

1. โครงการห่วงใยจากใจตำรวจจันท์(พลขับจิตอาสา)

-งานตำรวจชุมชนและการมีส่วนรวมของประชาชนของภ.จว.จันทบุรี

1. สถานีตำรวจชุมชน(KOBAN)

2.การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตำบล

3. การลงนามความร่วมมือ(MOU)กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-การจัดการบริหารการจัดการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของภ.จว.จันทบุรี

-มาตราการป้องกันและปราบปรามการพนันในพื้นที่

-การแก้ไขปัญหาบุคคลหลบหนีเข้าเมือง

-สถานภาพและการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี

-การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำภ.จว.จันทบุรี

-การบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

Related posts