กองเรือยุทธการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลสามเณรบวชเรียน อาหารกลางวันเยาวชนชาวเขาด้อยโอกาสทางการศึกษา และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี ส่งกำลังใจร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

กองเรือยุทธการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลสามเณรบวชเรียน อาหารกลางวันเยาวชนชาวเขาด้อยโอกาสทางการศึกษา และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี ส่งกำลังใจร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19


วันที่ 18 ก.ย.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีกองเรือยุทธการ ประจำปี 2564 ณ วัดทุ่งเหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา , หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ , ชมรมภริยากองเรือยุทธการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่้อ
– จัดหารายได้เข้ากองทุนถวายภัตตาหารเพลสามเณรบวชเรียน อาหารกลางวันเยาวชนชาวเขาด้อยโอกาสทางการศึกษา
– บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของวัด
สืบเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักทำให้สามเณรบวชเรียน เด็ก และเยาวชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา จำนวนกว่า 200 รูป/คน ที่ หลวงปู่บุญ โสภโน เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในพระเกจิเถราจารย์หลักประจำอาสนะปรกในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ของกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.64 ที่ผ่านมา โดยหลวงปู่บุญ มีโครงการอุปการะสามเณร เด็ก และเยาวชนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ได้รับผลกระทบในด้านความเป็นอยู่ และของอุปโภคบริโภค ตลอดจนศาสนสถานในวัดที่มีการชำรุดทรุดโทรม ดังนั้นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการจึงมีความตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ กองเรือยุทธการจึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อส่งผ่านกำลังใจให้ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้ทุกหน่วยในกองทัพเรือใช้ศักยภาพของหน่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในบริเวณที่ตั้งของหน่วยอย่างเต็มความสามารถ

#ร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิด
#เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นเรือของพ่อเรือต91

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts