นักธุรกิจหนุ่มน้ำใจงามมอบชุด PPE และ ATK แก่โรงพยาบาลและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

นักธุรกิจหนุ่มน้ำใจงามมอบชุด PPE และ ATK แก่โรงพยาบาลและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ที่โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีนักธุรกิจหนุ่มชื่อ คุณชลาวรรญ์ ดีรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้บริจาคชุด PPE จำนวน 500 ชุด ผ่านอาสาท่องเที่ยวไทย เพื่อกระจายมอบให้เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำสาละวิน และโรงพยาบาลสบเมย ตลอดจน ร.พ.สต.ตามชุมชนชายแดนสาละวิน บุคลากรที่เป็นด่านหน้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

ซึ่งก่อนหน้านี้คุณชลาวรรณ์ ดีรุ่งโรจน์ นักธุรกิจหนุ่มได้ส่งมอบชุดตรวจATK จำนวน 1,000 ชุด พร้อมยา เวชภัณฑ์อีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่โรงพยาบาลสบเมย เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามพื้นที่ชุมชนชายแดน และพื้นที่เสี่ยงทั้งใน อ.สบเมย และ อ.แม่สะเรียง

สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ระรอกเมษายนที่เข้ารับการรักษาในจังหวัดจำนวน 546 ราย เป็นเพศชาย 270 ราย เพศหญิง 276 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.7%) รักษาหายแล้ว 296 ราย ( 54.3%) ยังอยู่ระหว่างการรักษา 246 (45%) รักษาอยู่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 6 ราย ร.พ.แม่สะเรียง 15 ราย ร.พ.ปาย 12 ราย ร.พ.สบเมย 30 ราย CI โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 60 ราย CI บ้านสบเมย 41 ราย CI วัดอัมราวาส 3 ราย และ ร.พ.สนาม 2 แห่งรวม116 ราย สรุปในวันที่ 18 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 9 ราย ผลเชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts