จ.ลำปาง- จำลองสถานการณ์ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมัน ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ป้องกันเหตุอัคคีภัย 

จ.ลำปาง- จำลองสถานการณ์ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมัน ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ป้องกันเหตุอัคคีภัย

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ปภ.ลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนกว่า 120 หน่วยงาน ในนามคณะทำงาน “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง” จัดกิจกรรมนัดรวมพลครั้งใหญ่ ร่วมกันนำกำลังพลเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือด้านการบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงาน เข้าทำการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง Field Trainning Exercise : FTX “ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยระดับสูงสุด (ระดับ3) ประจำปี 2564” ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติระงับเหตุภายใต้สถานการณ์เสมือนจริงซึ่งได้มีการสมมติเหตุ เกิดภัยธรรมชาติฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงถังที่ 1 จนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ในเขตบริเวณพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย แผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเหมืองแม่เมาะ บ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โดยมีนายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน นำทีมเจ้าหน้าที่ ปภ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมเกิดไฟลุกไหม้ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกจึงได้มีการแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่หน่วย ED ทราบ ทำการตัดกระแสไฟฟ้า ปิดกั้นเส้นทางการจราจร อพยพผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและยานพาหนะออกจากบริเวณพื้นที่ โดยต่อมาสถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้มีการประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภายนอก ร่วมกันเข้าระงับเหตุจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้

 

ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงานมาทดสอบร่วมกันอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการฝึกซ้อมจัดทำแผนระงับเหตุบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) กันมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการทำงาน ที่จะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รู้ถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย และสามารถที่จะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยภายใต้การประสานงานอย่างเป็นระบบ.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts