นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมมอบทุนแก่ นร.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมมอบทุนแก่ นร.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด


วันนี้ 15 กันยายน 2564 เ นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ.คลองเขื่อน เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา รร.ก้อนแก้วพิทยาคม ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน โดยมีผู้กำกับการ สภ.คลองเขื่อน ปลัดประจำตำบลก้อนแก้ว สัสดีอำเภอคลองเขื่อน นายกอบต.ก้อนแก้ว ผอ.รร. คณะครู รร.ก้อนแก้วพิทยาคม ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร้านก้อนแก้วค้าวัสดุ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
รายใด้ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ทางคณะผ้าป่าโดยนายอำเภอคลองเขื่อน ได้รวบรวมเงินทอดผ้าป่ามอบให้กับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้อนแก้ว พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาการศึกษาต่อไป

/ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

Related posts