รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องโคราช.

กระทรวงศึกษาธิการ/…

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องโคราช.


วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พร้อมทั้งติดตามดูระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts