ลำปาง-พระภิกษุ สามเณร รวมถึงสัปเหร่อที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในเขต อ.แจ้ห่ม เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับจัดสรรค์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลำปาง-พระภิกษุ สามเณร รวมถึงสัปเหร่อที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในเขต อ.แจ้ห่ม เข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับจัดสรรค์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน พร้อมกันนี้ยังได้ถวายการฉีดวัคซีนแด่พระภิกษุ สามเณร รวมถึงฉีดวัคซีนให้แก่สัปเหร่อที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในเขต อ.แจ้ห่ม ด้วย โดยมีนายชาญ จูดคง นอภ.แจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ถวายคำแนะนำและอำนวยความสะดวกแด่พระภิกษุ สามเณร ที่มารับฉีดวัคซีน โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดลำปาง โดยมูลนิธิ พอ.สว. ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการแก่ประชาชนชาวแจ้ห่ม ด้านการรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ อีกด้วย.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts