ทหารพราน45 เตรียมพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทหารพราน45 เตรียมพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


วันนี้ 15 กันยายน 2564 ที่ฐานปฏิบัติการกรมทหารพรานที่ 45 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 45 ทำการเตรียมความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ พายุและเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้ง ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การฝึกซ้อมเบื้องต้น และการจัดจำแนกสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทและขนาดของสาธารณภัยให้แก่กำลังพล ในการจัดกำลังเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้ง และเตรียมพร้อมเต็มอัตราในการออกไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ หรือขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด โดยได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งชุดยานพนะ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งสภาวะทางบกและทางน้ำ ชุดกู้ชีพกู้ภัย เครื่องจักรกล เครื่องมือส่องสว่าง และเครื่องมือวิทยุสื่อสาร ที่พร้อมเผชิญเหตุได้ในทุกสถานการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาอำเภอระแงะ เกิดสภาวะน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อน 61 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 ตำบล ของ อ.ระแงะ เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรวมเป็นแหล่งน้ำรองรับน้ำป่าที่ไหลหลากจากพื้นที่ อ.จะแนะ เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำบางนรา
ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ 45 ได้มีการสาธิตในการอพยพประชาชนด้วยรถยนต์ การใช้เครื่องเลื่อยยนต์ในการตัดกิ่งไม้ที่โคนทับบ้านเรือนของประชาชน รวมไปถึงการพายเรือในการช่วยอพยพสิ่งของให้ประชาชน และการอพยพประชาชน
สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งสายด่วนมาได้ที่หมายเลข 073- 672148 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts