ร้อยเอ็ด/… พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีระดับจังหวัด

ร้อยเอ็ด/…
พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีระดับจังหวัด
เมื่อ เวลา 11.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องร้อยเอ็ดบอลรูม โรงแรมเอ็มแกรด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 26 – 45 ปี โดยดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ดอกไม้ติดยางรัดผม พวงกุญแจจากเศษผ้ามหัศจรรย์ ผ้ามหัศจรรย์ เข็มกลัดติดหน้าอก กิ๊ฟติดผม โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่นประจำปี 2564
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาส ให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

 

Related posts