สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ 15 กันยายน 2564 มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 365 ราย พบเชื้อ 10 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 9 ราย และ ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 1 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ Case MS513 เพศชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อ.เมือง เป็นข้าราชการตำรวจ ทำงานในกรุงเทพฯ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 13 กันยายน 2564 ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อศูนย์โควิดแม่ฮ่องสอน เดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ

Case MS514 เด็กหญิง อายุ 6 ขวบ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ต.ทุ่งยาว อ.ปาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ Case MS399 และ Case MS400 (พ่อ แม่) เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 10 กันยายน 2564 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2564 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2564 ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย Case MS515 – MS522 รวม 8 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 5 ราย โดยเป็นนักเรียน 2 ราย ในปกครอง 2 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ราย และประชาชน 3 ราย ทั้ง 8 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ Cluster โรงเรียนสบเมย วิทยาคม และเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 8 ราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้ว ไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation ;CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน ทั้งสิ้น 193 ราย

สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จ านวน 522 ราย เป็นเพศชาย 256 ราย และเพศหญิง 266 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.8%) รักษาหายแล้ว 289 ราย (55.3%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 229 ราย (43.9%) รักษาอยู่ ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 4 ราย รพ.แม่สะเรียง 17 ราย รพ.ปาย 12 ราย รพ.สบเมย 32 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 53 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย CI วัดอมราวาส 4 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 103 ราย

ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโป่ง คณะกรรมการหมู่บ้านโป่ง ต.บ้านกาด ลงพื้นที่ กำหนดเขตควบคุม รอบวัดอมราวาส และวัดชัยลาภ นิมนต์พระสงฆ์อยู่ภายในวัดและงดรับกิจนิมนต์เป็นการชั่วคราว ปิดการเข้า – ออกวัด จัดเวรคณะศรัทธาชาวบ้านประกอบอาหารเช้าและอาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพี่น้อง ร้านค้าต่างๆ ในอำเภอแม่สะเรียงที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงิน ข้าวสาร ผัก และเครื่องปรุง เพื่อถวายแด่พระภิกษุแล้วจำนวนหนึ่ง

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ข้อมูล สนง.ปชส.จังหวัด – สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

 

 

Related posts