ชุมพร – ผู้ประกอบการประมงร่วมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชุมพร

ชุมพร – ผู้ประกอบการประมงร่วมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชุมพร

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น ที่โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร นางประภาพรรณ ยุติธรรม ผอ.โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร นาย ยุทธชัย จิตอารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชมพร นายอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (COVILO Sinopharm ) ให้กับประชาชน และแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดชุมพร จัดให้มีขึ้นในวันที่ 15-18-21-30 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร

นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที กล่าว่า ทางจังหวัดชุมพร ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร สมาคมประมงปากน้ำชุมพร สมาคมชาวประมงปาดน้ำหลังสวน สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน – มังคุด และ บจก. โกลด์รับเบอร์ ร่วมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (COVILO Sinopharm ) ให้กับแรงงานภาคประมงมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางผู้ประกอบการดูแลคาใช้จ่าย ส่วนทางหอการค้าเป็นผู้ประสานงานให้ทางรพ.ธนบุรี -ชุมพรเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและแรงงานประลงจังหวัดชุมพรให้ได้รับวัคซีนเพื่องป้องกันโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชุมพรและประเทศไทนให้มากที่ ในวันี้ทำการรับวัคซีนจำนวน 100 คน และจะทำการให้ครบ จำนวน 1700 คน รวมจำนวน วัคซีน 2500 โดส จนครบ

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

 

 

Related posts