ปภ.อ่างทอเตือนเรือขนส่งลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือหลังเขื่อนเจ้าพระยาพร่องน้ำสู่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องหวั่นเกิดอุบัติเหตุ

ปภ.อ่างทอเตือนเรือขนส่งลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือหลังเขื่อนเจ้าพระยาพร่องน้ำสู่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องหวั่นเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ

เรือบรรทุกขนส่งสินค้าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ หลังเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทพร่องน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำจากภาคเหนือตอนล่างกำลังไหลลงมาสมทบจนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงทำให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยผู้ประกอบการหลายรายลดจำนวนเรือพ่วงลงจากเดิม เหลือเพียง 2-3 พ่วงเท่านั้นเพื่อความคล่องตัวในการควบคุมเรือ รวมถึงใช้วิธีนำเรือลากจูงโต่งทางด้านท้ายอีกหนึ่งลำเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

เจ้าของเรือขนส่งรายหนึ่งเปิดเผยว่าช่วงนี้หลังได้รับคำเตือนจากกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเพิ่มมากขึ้น โดยต้องระมัดระวังทุกอย่างเพราะน้ำเริ่มไหลแรงมากขึ้น โดยต้องสื่อสารกับเรือพ่วงในขณะเดินเรือตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ด้านนางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง เตือนเรือบรรทุกลุ่มเจ้าพระยาให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เพ่อป้องกันอุบัติเหตุหลังน้ำเพิ่มระดับสูงและไหลเชี่ยว รวมถึงเตือนประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และผู้ประกอบการในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมยกสิ่งของให้พ้นจากน้ำรวมถึงเสริมความแข็งแรงสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้ว และประกาศเตือนให้ 3 อำเภอที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบไปด้วย อ.ไชโย อ.เมือง และอ.ป่าโมก เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง(ชัยนาท) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1423 ลบ.เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 12.43 เมตร ท้ายเขื่อน 16.50 เมตร ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำเจ้าพระยาที่สถานีชลมาตร C7A สำนักชลประทานที่ 12 หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำอยู่ที่ 5.22 เมตร/รทก.(รทก.-ระดับน้ำทะเลปานกลาง)จากระดับตลิ่ง 10 เมตร/รทก.น้ำไหลผ่าน 1249 ลบ.เมตร/วินาทีและมีทีท่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Related posts