ลำปาง-เชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ลำปาง-เชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดโดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอเชิญชวนชาวลำปาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตา ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2564 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปค.สธ) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2564 ได้กำหนดให้สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ด้วยวัคชื่น CoronaVac ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้า โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูง ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า

 

” เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรคกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายฉีดวัคซีนให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่เรียกว่ากลุ่ม 608 เพื่อลดอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิต เป็นการฉีดเพื่อการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อการควบคุมโรคให้ดีขึ้น ลดจำนวนการติดเชื้อและลดการติดเชื้อในกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรง และอาการหนัก ก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนประชากรให้มากที่สุด และจากข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-8 ก.ย.64 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,818 ราย พบว่า ไม่ได้ฉีดวัคซีนคิดเป็น 84.79 % (1,527 ราย) ฉีดวัคซีน 1 เข็มคิดเป็น 13.66 % ( 246 ราย) และฉีดวัคซีน 2เข็ม 1.55 % (45 คน) และยังพบว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.ลำปางที่เสียชีวิตจำนวน 14 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน 12 ราย และฉีดวัคซีน 1 เข็ม 2 ราย”

 

นพ.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า สถานการณ์การฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 ของ จ.ลำปาง พบว่า ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ได้ประมาณ 50 % ซึ่งขาดอีก 20 % ถึงจะครบเป้าหมายตามที่กำหนด ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19แก่ชาวลำปางในกลุ่มอื่นๆได้ต่อไป.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts