ศรีสะเกษ !! เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบรนด์ (Brand) สู่การนำเสนอแบบมืออาชีพ 

ศรีสะเกษ !! เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบรนด์ (Brand) สู่การนำเสนอแบบมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบรนด์ (Brand) สู่การนำเสนอแบบมืออาชีพ พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างแบรนด์จังหวัดศรีสะเกษยุคดิจิทัล และ แบรนด์ (ภาพลักษณ์) โดยมี นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม และได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.(พิเศษ)ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย/ ที่ปรึกษาด้านการตลาดคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน มีกำหนดการอบรม 2 วัน แบ่งเป็นการบรรยายและภาคปฏิบัติ ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts