แก๊งซิงป่วนเมืองไม่หวันโควิด- รวมตัวขียกล้อ-แข่งกันกลางถนน ชาวบ้านระอาวอนเจ้าหน้าทีตํารวจกวดขันจับกุม

ข่าวภูมิภาคอ่างทอง

แก๊งซิงป่วนเมืองไม่หวันโควิด- รวมตัวขียกล้อ-แข่งกันกลางถนน ชาวบ้านระอาวอนเจ้าหน้าทีตํารวจกวดขันจับกุม

ภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันหนึงจับภาพขณะแก๊งซิงวัยรุ่นหลายคนรวมตัวกันขับรถจักรยานยนต์แต่งซิงวนเ วียนไปมาตามถนนสายเลียงเมืองอ่างทองและถนนโพธิพระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยขับขีเต็มถนนอย่างไม่สนใจรถราคทีใช้เส้นทาง บางจุดก็ขับขีดด้วยความประมาทหวาดเสียวเช่นยกล้อ หมอบขับจนเกือบเกิดอุบัติเหตุหลายครังสร้างความเอือมระอาให้กับชาวบ้านทีใช้เส้นทางและอยากให้เจ้าหน้าที ตํารวจเอาจริงเอาจังในการจับกุมดําเนินคดีกับวัยรุ่นกลุ่มนี

ชาวบ้านในพืนทีหลายคนเล่าให้ฟังว่ากลุ่มวัยรุ่นจะนัดรวมตัวกันขับขีรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพและท่อเสีย งดังวนเวียนไปรอบเมืองในช่วงเย็นและช่วงคําของทุกวัน ซึงทีผ่านมาก็เคยถูกเจ้าหน้าทีตํารวจจับกุมดําเนินคดีไปแล้วหลายครังแต่ก็ยังมีการกลับมารวมกลุ่มอีกโดยนอกจ ากจะขับป่วนเมืองไปทัวแล้วยังไม่ใส่หมวกกันน๊อกและบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยทําสุ่มเสียงทีจะติดเชือโค วิด จึงอยากให้เจ้าหน้าทีกวดขันจับกุมดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด

สําหรับ จ.อ่างทอง กลุ่มโจ๋แก๊งซิงจะใช้พืนทีหลายเส้นทางขีรถจักรยานยนต์แข่งขันกัน โดยเมือปลายปีทีแล้ว ตํารวจเพิงกวดขันจับกุมจนเงียบหายไป และกลับมาอาละวาดอีกครัง

.

ทรงวุธ กลินสุคนธ์/ข่าว

 

Related posts