ส.ป.ก.สุโขทัย ออกหน่วยบริการคลินิกเคลื่อนที่ พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 และต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน

ส.ป.ก.สุโขทัย ออกหน่วยบริการคลินิกเคลื่อนที่ พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 และต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดยนางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สุโขทัย จากทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 31 ราย
ในการนี้ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้นำเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 แจกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกกล้าฟ้าทะลายโจร ตามโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านโควิด 19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้การปลูก และการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรต่อไป ภายใต้การป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts