ลำปาง-พบผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ติดเชื้อโควิดอีก 1 ราย คาดว่าติดเชื้อจากคนในครอบครัว

ลำปาง-พบผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ติดเชื้อโควิดอีก 1 ราย คาดว่าติดเชื้อจากคนในครอบครัว

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปฏิบัติงานที่อาคาร Workshop กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 (ใหม่) จำนวน 1 ราย ซึ่งเข้ารับการตรวจ RT-PCR  เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS CoV-2) พบผลเป็นบวก โดยคาดว่าติดเชื้อจากคนในครอบครัว เนื่องจากพบคนในครอบครัวติดเชื้อทั้งหมด 5 คน และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ลำปางแล้ว ถือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 7 ของ กฟผ.แม่เมาะ นับตั้งแต่เริ่มการระบาด

เบื้องต้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ประสานกับ สสอ.แม่เมาะ เพื่อคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ จ.ลำปาง เพื่อแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด กักตัวอยู่ที่พักอาศัย และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยด่วน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง กฟผ.แม่เมาะ ที่โดยสารรถบริการรับ-ส่ง สาย ฟม.14 ในช่วงเช้าของวันที่ 8 ก.ย.64 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ลำปางและจะดำเนินการฆ่าเชื้อสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ แต่อย่างใด

ทั้งนี้  กฟผ.แม่เมาะ ยังคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ทั้งการดำเนินตามมาตรการ Bubble and Seal การกำหนดนโยบายปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) การงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันภายในพื้นที่เหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง ชุมชนแออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19.

วินัย/ลำปาง รายงาน

 

Related posts