“นิพัฒน์” ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิตระกูลอึ้ง มอบเงิน และข้าวสารให้กับประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ เป็นกำลังใจสู้โควิด-19

“นิพัฒน์” ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิตระกูลอึ้ง มอบเงิน และข้าวสารให้กับประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ เป็นกำลังใจสู้โควิด-19


11 กันยายน 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกสมาคมเอส เอ็ม อี จังหวัดสงขลา นายกสโมสรไลอ้อนส์ หาดใหญ่ ในฐานะครอบครัวตระกูลอึ้ง จังหวัดสงขลา ร่วมในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิสามัคคีธรรมตระกูลอึ้ง จังหวัดสงขลา มอบอั่งเปาต้ากง และข้าวสารให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครอบครัวละ 1 ท่าน ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ถนนจันทร์นิเวศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่ามกลางประชาชนที่มาเข้าแถวรอรับบริจาคเงินสงเคราะห์จากมูลนิธิฯ ซึ่งอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามารับบริจาค
ทั้งนี้มูลนิธิสามัคคีธรรมตระกูลอึ้ง โดย ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการและสมาชิกมูลนิธิฯ มีความทุ่มเท ตั้งใจ และมีความห่วงใยในการที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ และยากจน อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ จึงได้จัดให้มีการสงเคราะห์โดยการบริจาคเงินให้แก่ประชาชน ผู้ยากไร้และยากจน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเบื้องต้น โดยการมอบ อั่งเปาต้ากง ซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลที่ก่อตั้งตระกูลอึ้ง ซึ่งจะมอบให้ครอบครัวละ 1 ท่าน ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ถนนจันทร์นิเวศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างขวัญ และเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ในอันที่จะร่วมฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ด้วยกัน

Related posts