พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาแจกข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับอาสาสมัครพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาแจกข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับอาสาสมัครพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเชื้อไวรัสโควิด กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่

เมื่อเวลา12.00น.(11ก.ย.2564) ที่ พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ริมถนนสายเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา นางสายพร จุรีกานนท์ ประธานพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา นายชัยจิตร รัฐขจร ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์ (พ้งเลี้ยง) แห่งประเทศไทย นายเจริญ จุรีกานนท์ นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเชียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 ได้ร่วมกันจัดหา ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 200 ชุด นำมาเพื่อแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ที่ได้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเชื้อไวรัสโควิด กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่เวลานี้ ซึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ที่ได้ร่วมกันออกมารับ -ส่งผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน เสียสละช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว ในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติงานอย่างไม่เกรงกลัวต่อเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในเวลานี้ ซึ่งเป็นที่น่ายกย่องและสรรเสริญเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จึงจัดหาข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาแจกจ่ายไว้ให้ทางอาสากู้ภัยไปใช้รับประทานในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเป็นสุขในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด

 

Related posts