“ด้วยความห่วงใย…สู้ภัยโควิด”

“ด้วยความห่วงใย…สู้ภัยโควิด”

#################

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14 นาฬิกา พันเอก ภูเบศ มาแก้ว รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา เข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันโรคฯ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านแม่มอญ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3

#กองกำลังผาเมือง

 

Related posts