ลำปาง-นายก อบจ.ลำปางเปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ “หลักสูตรข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล”

ลำปาง-นายก อบจ.ลำปางเปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ “หลักสูตรข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล”

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม อบจ.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ และนายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ และนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ และนางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง รวมจำนวน 60 คน ได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติราชการ และมีความสุขในการทำงาน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยวิทยากรที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 1. นายทักษิณ อัครวิชัย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติราชการ 2.นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บรรยายเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติราชการ 3.นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลำปาง ร่วมบรรยาให้ความรู้.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts