ปราจีนบุรี-นายกอบต.บ้านพระมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

ปราจีนบุรี-นายกอบต.บ้านพระมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด


วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ศาลาวัดบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายปัญญา บำรุงวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลบ้านพระ ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 1,783 ครัวเรือน รวมเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน 1,248,100 บาท
นายปัญญา บำรุงวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ยังได้กล่าวว่า จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลบ้านพระมีบางส่วนที่ยังต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น เนื่องจากช่วงนี้บางครอบครัวต้องดูแลบุตรหลานที่ต้องเรียนหนังสือออนไลน์ที่บ้าน ทำให้ต้องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้น บางครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการดูแล จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นก่อน
สำหรับมาตรการการป้องกันของผู้ที่เข้ารับมอบถุงยังชีพ โดยแบ่งให้ในแต่ละหมู่บ้านทยอยมารับถุงยังชีพตามกำหนดเวลา กำหนดจำนวนผู้เข้ารับไม่ให้รวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยจะดำเนินการทุกวันตลอดสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้/////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts