ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลบางพระ ร่วมกับ บริษัท ช.เครน ทรานสปอร์ต จำกัด จัดโครงการ ช.เครน ปันสุข แจกถุงยังชีพ 600 ชุด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลบางพระ ร่วมกับ บริษัท ช.เครน ทรานสปอร์ต จำกัด จัดโครงการ ช.เครน ปันสุข แจกถุงยังชีพ 600 ชุด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19


นางมณีกัญวรรณ กิจปัญญาคุณณ์ ผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.บางพระ นางชวรรณลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 พร้อมด้วย นายณัฐฏาพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ ออกตระเวนตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อมอบถุงปันสุขตามโครงการ ช.เครน ปันสุข กว่า 600 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนหมู่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับถุงปันสุขได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ รวมไปถึงอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นประโยชน์ในช่วงที่สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวัง
นางชวรรณลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน จะเห็นว่าทุกคนต่างได้รับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ร่วมบริษัท ช.เครน จัดโครงการ ช.เครน ปันสุข แจกถุงยังชีพ 600 ชุด 600หลังคาเรือน เพื่อร่วมบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ซื่งตนคิดว่าในยามที่เกิดความเดือดร้อน ทำให้เห็นว่าคนไทยมีน้ำใจไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือกันอยู่เสมอ

 

Related posts