สยามคอมเพรสเซอร์ร่วมกับบางกอกโซล่าร์นำร่องลงนามความร่วมมือผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดผลกระทบโลกร้อนนำพลังงานสะอาดมาใช้และบางส่วนจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมแหลมฉบัง

สยามคอมเพรสเซอร์ร่วมกับบางกอกโซล่าร์นำร่องลงนามความร่วมมือผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดผลกระทบโลกร้อนนำพลังงานสะอาดมาใช้และบางส่วนจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมแหลมฉบัง


เวลา10.00นวันนี้ที่อาคารบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมิสเตอร์ทาโระ กาโตะ กรรมการผู้จัดการ นายขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด นส.กัญชริษา นครศรี รองประธานกรรมการบริหารนายมนตรี ชื่นภิรมย์ รองประธานกรรมการบริษัทบางกอก โซล่าร์ และนายวัชระ กันตังกุล ตัวแทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการรรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบโลกร้อน และการนำพลังงานสะอาดมาใช้ โดยบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 87/10 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทมิตซูบิชิ(ประเทศญี่ปุ่น) โดยบริษัท ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับระบบปรับอากาศมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี นอกเหนือจากภารกิจที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนั้น การดูแล รักษา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีและยั่งยืน ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานดังกล่าวคือสภาวะโลกร้อนอันเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศในระหว่างขั้นตอนการผลิตพลังงาน บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ลงทุนกว่า 136 ล้านบาทติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิย์บนหลังคาอาคาร ขนาด 2.79 MW.ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ตลอดอายุโครงการได้กว่า 38,000 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซค์เทียบเท่า และเพื่อส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดมาใช้มากยิ่งขึ้น ทางบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท บางกอก โซล่าร์ พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 1.71 MW. ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 24,000 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซค์เทียบเท่าตลอด โครงการ โดยบริษัท บางกอก โซล่าร์ พาวเวอร์ จำกัดเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ควบคุม ดูแล ระบบ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์เป็นผู้ยินยอมให้ใช้พื้นที่หลังคาอาคารของบริษัทเพื่อการติดตั้งและรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน และให้ความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล รักษา ส่งเสริม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเติบโตและเพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปในฐานะ The Greener Solution Provider

# สมชาย แหลมฉบัง รายงาน ภาพ/ข่าว

Related posts