จ.จันทบุรีฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง

จ.จันทบุรีฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง


วันนี้ ( 10 ก.ย.64 ) วัดห้องคูหา ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน การตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี โดยมี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้รับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม วัคซีนพระราชทาน จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี จำนวน 2,424 โดส เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ติดเตียง พระ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงนัดหมายโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้รับวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 632 โดสและดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ในทุกตำบลของอำเภอเมือง โดยวันนี้ดำเนินการฉีดวัคซีน ณ วัดห้องคูหา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 234 คน พร้อมทั้งมีบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่าง ๆ จำนวน 8 คน ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้าน มารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts