จังหวัดแม่ฮ่องเร่งส่งทีมแพทย์พยาบาลลงพื้นที่บ้านสบเมย

จังหวัดแม่ฮ่องเร่งส่งทีมแพทย์พยาบาลลงพื้นที่บ้านสบเมย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่าจากคลัสเตอร์ในพื้นที่อำเภอสบเมย ทางจังหวัดได้ดำเนิน มาตรการออกตรวจคัดกรองเชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านสบเมย และหมู่บ้านข้างเคียง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 บ้านโตแฮ 61 ราย บ้านบุญเลอน้อย 18 ราย และบ้านบุญเลอ 52 ราย รวมทั้งหมด จำนวน 131 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด วันที่ 8 กันยายน 2564 ชุมชนหมู่บ้านกลอเซโล จำนวน 32 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมดรวม2วัน 163ราย ผลเป็นลบทั้งหมดและมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น , ถุงมือ จำนวน 10,000 คู่ และAlcohol ทุกครัวเรือน ให้ประชาชนในหมู่บ้านกลอเซโล หมู่บ้านโตแฮ และหมู่บ้านบุญเลอ สำหรับ ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนั้นยังได้มีการจัดส่งทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลสบเมย ลงพื้นที่ หมู่บ้านเป้าหมายที่เกิดการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยทางหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ได้ทำการจัดกำลังพลและเรือเร็วจำนวน 1 ลำ พร้อมพลขับ อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุน รับ-ส่ง ทีมแพทย์โรงพยาบาลสบเมยพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 Claster บ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ฯ โดยได้สั่งให้กำลังพลทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณในเรือและให้กำลังพลชำระร่างกายและฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคโควิดมาแพร่ระบาดในหน่วย

สำหรับมาตรการควบคุมโรค ที่ดำเนินการ ได้แก่ ส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สบเมย สสอ.สบเมย และ รพ.สต.ในสังกัด ออกให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่หมู่บ้านห้วยมะโอ รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน 1 ราย รักษาแบบแยกกักที่บ้าน 19 ราย , หมู่บ้านสบเมย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน ซึ่งใช้อาคารของ รพ.สต.สบเมย เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ มีผู้ป่วยรักษา 4 ราย และรักษาแบบแยกกักที่บ้าน 46 ราย ส่งทีมสอบสวนควบคุมโรค ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนในหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยมะโอ ประชากร 218 คน ตรวจ ATK 198 คน ผลบวก 30 คน (ส่ง PCR กลุ่มเสี่ยง 14 ราย ผลพบเชื้อ 11 ราย) – หมู่บ้านสบเมย ประชากร 473 คน ตรวจ ATK 309 คน ผลบวก 57 คน (ส่ง PCR กลุ่มเสี่ยง 11 คน ผลพบเชื้อ 11 คน) – กลุ่มบ้านย่อย ได้แก่ บ้านพะละอึ บ้านพะคุยแอ และโกหง่อคี อยู่ระหว่างด าเนินการ – โรงเรียนสบเมยวิทยา ตรวจ ATK 263 คน ผลบวก 6 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR – หมู่บ้านแม่สวด ตรวจ ATK 101 คน ผลบวก 16 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR – หมู่บ้านแม่คะตวน ตรวจ ATK 45 คน ผลบวก 4 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR

 

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.กรมทหารพรานที่ 36 – ปสส.แม่ฮ่องสอน

 

 

Related posts