ลำปาง-อบจ.ลำปางสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้ปศุสัตว์จังหวัดระงับยับยั้งโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ จ.ลำปาง

ลำปาง-อบจ.ลำปางสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้ปศุสัตว์จังหวัดระงับยับยั้งโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ จ.ลำปาง

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม อบจ.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง และนายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรักษา ระงับ ยับยั้งโรคระบาดลัมปี สกินในสัตว์ โค กระบือ ของ จ.ลำปาง ระหว่าง อบจ.ลำปางกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง และนายเกียรติภูมิ อุ่นกาศ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ลำปางและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมในการส่งมอบเวชภัณฑ์ดังกล่าว

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงเดือน พ.ค. 2564 เป็นต้นมา พื้นที่ จ.ลำปาง ได้เกิดการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ทำให้โคเนื้อ โคนม ของเกษตรกรมีการเจ็บป่วย และบางส่วนล้มตาย เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ประกอบกับโรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังไม่มีวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคของ จ.ลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจึงขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน จาก อบจ.ลำปาง เพื่อรักษา ระงับ ยับยั้ง โรคลัมปี สกินในโค กระบือของประชาชนชาวลำปาง เพื่อป้องกันโค กระบือ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด และเพื่อรักษาระบบเศรษฐกิจชุมชนของประชาชนจังหวัดลำปาง

ในการนี้ อบจ.ลำปางได้ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด Penicilin Streptomycin ขนาด 100 มล. จำนวน 85 ขวด 2. ยาฉีดลดไข้ ลดอักเสบ Flunxin 50 mg ขนาด 100 มล. จำนวน 85 ขวด 3. ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Deltamethrin 1% ขนาด 1,000 มล. จำนวน 345 ขวดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะเป็นหน่วยงานกระจายยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงมีอาการของโรคลัมปี สกิน และเป็นผู้ดำเนินการฉีดยาให้แก่สัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผลการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในการรักษา ระงับ ยับยั้ง โรคลัมปี สกินในพื้นที่ จ.ลำปางต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts