ข่าวแพร่ ผู้จัดการการไฟฟ้าสองลงพื้นที่หารือผู้นำ4หมู่บ้านที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและดับบ่อย

ข่าวแพร่
ผู้จัดการการไฟฟ้าสองลงพื้นที่หารือผู้นำ4หมู่บ้านที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและดับบ่อย

เมื่อเวลาตั้งแต่เวลา 09.00 น.ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา นายเทิดศักดิ์บุญสุวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าขัดข้องและดับบ่อยที่สุดในตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องมาโดยตลอดจึงได้ลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากตั้งแต่ บ้านนาฝาย หมู่ที่2 บ้านนาหลวง หมู่ที่4 บ้านท่าวะ หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่7 ซึ่งในวันนี้ก็ทางผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจึงได้มาพบกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งแต่ช่วงเช้าก็เข้าพบปรึกษาหารือกับนายจรัญ คำบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านนาฝาย หมู่ที่2 นายสมมิตร แก้วกุฬา ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 นาย อนันต์ ป๊อกแก้ว ผู้ใหญ่บ้านท่าวะ หมู่ที่ 8 นายจำนงค์ สุขจิตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่8 โดยผู้ใหญ่ทั้ง4หมู่บ้านให้การต้อนรับด้วยเป็นอย่างดีและร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันตรงจุดไหนที่มีปัญหาและจุดด้อยที่มีการขัดข้องและเป็นจุดที่เสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องและเสาไฟฟ้าพร้อมสายชนวนที่มีต้นไม้กิ่งไม้พลาดผ่านโดยทางผู้จัดการการไฟฟ้าก็จะได้ขอความร่วมมือกับผู้นำให้รื้อสิ่งกีดขวางออกให้หมดและทางการไฟฟ้าจะได้ทำการปลูกฝังเสาต้นใหม่ และเปลี่ยนสายชนวนที่เป็นชนิดห่อหุ้มมีขานาดใหญ่ขึ้นซึ่งคาดว่าภายในปีนี้คงจะมีปัญหาน้อยที่สุดถ้าหาคภาคประชาชนเข้าร่วมมือในการแก้ไข
เบื้องต้นก่อนหน้านี้ทางผู้จัดการการไฟฟ้าสองก็ได้รับทราบปัญหาจากทุกภาคส่วนที่ได้รับทราบทั้งทางกลุ่มไลน์และประชาชนที่มีส่วนร่วมได้โทรหาไปที่สำนักงานและได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางแก้ไข ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองก็ไม่นี่งนอนใจจึงได้เรียกหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยเร่งด่วนหาแนวทางแก้ไขโดยไวเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องของตำบลสะเอียบ อย่างรีบเร่งดำเนินการให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อประชาชน

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts