ลำปาง -นำหน่วยแพทย์อาสาออกให้บริการสุขภาพ พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

ลำปาง -นำหน่วยแพทย์อาสาออกให้บริการสุขภาพ พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ลำปาง โดย อำเภอเมืองลำปาง บูรณาการร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สสจ.ลำปาง รพ.ลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลในอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม นำบุคลากรหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดจุดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตท้องที่ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ “บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร และฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” ป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย” ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง

โดย มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการ นายวาทิต ปัญญาคม นอภ.เมืองลำปาง พร้อมด้วย นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสจ.ลำปาง ลำปาง รพ.สต.ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลำปาง รวมทั้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. มาร่วมทำการเปิดหน่วย นำบริการด้านสุขภาพมามอบให้แก่ประชาชนถึงที่ ตลอดจนได้ร่วมบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” ป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตพื้นที่ อ.มืองลำปาง 418 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 418 โดส และจะได้มีการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มสองให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้อีกครั้ง

ทั้งนี้สำหรับในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้รับวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงพระราชทานมอบให้ รวมจำนวนทั้งหมด 5,508 โดส โดยจำนวนวัคซีนพระราชทานที่เหลือทางจังหวัด จะได้เร่งดำเนินการจัดส่งมอบให้แก่หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ ทั่วจังหวัด เพื่อที่หน่วยแพทย์อาสาจะได้นำวัคซีน ไปฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts