คณะสงฆ์สุโขทัยจัดตั้งโรงทานทำข้าวหมู 152 ขามอบให้ศูนย์พักคอยและผู้กักตัว

คณะสงฆ์สุโขทัยจัดตั้งโรงทานทำข้าวหมู 152 ขามอบให้ศูนย์พักคอยและผู้กักตัว

เมื่อเวลา10.00น.วันที่9 ก.ย. ที่วัดเตว็ดใน(ป่าปลา) ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระครูชัยรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม พระครูปลัดสารัตน์ สุภทโท เจ้าอาวาสวัดเตว็ดใน(ป่าปลา) พระปลัดวัฒนา สิริสุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล นายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง ได้นำคณะสงฆ์และญาติ ร่วมตั้งโรงทานปรุงข้าวขาหมู จำนวน 1,499 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้กับทางศูนย์พักคอยและผู้ถูกกักตัว รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด อย่างต่อเนื่องถึงแม้ผู้ป่วยที่ได้รับรักษาหายลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม

พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง กล่าวว่า”ถึงเวลาแล้วที่คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ที่จะต้องตอบแทนญาติโยม ที่ในช่วงสถานการณ์ปกติญาติโยมได้ใส่บาตรให้พระฉัน แลเมื่อถึงเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บโยมได้รับความเดือดร้อน ทางอาตมาและคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย จึงต้องตอบแทนโยมบ้าง โดยร่วมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้นำวัตถุดิบมาทำข้าวขาหมู เพื่อที่จะปรุงเป็นอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมและเจ้าหน้าที่

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts