ชุมพร – วัคซีนพระราชทาน ” ซิโนฟาร์ม “

ชุมพร – วัคซีนพระราชทาน ” ซิโนฟาร์ม ”

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร

วันนี้(9 ก.ย. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช

ณ โรงพยาบาลท่าแซะ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดในครั้งนี้เป็นวัคซีนที่ ได้รับจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พอ.สว.จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

ซึ่งจังหวัดชุมพร ได้รับสนับสนุนวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 โดส 2,500 คน เพื่อกระจายให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง พระ นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จังหวัดชุมพร ได้กำหนดการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว พร้อมอาสาสมัคร พอ.สว. ได้พร้อมใจกันมาจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ ณ โรงพยาบาลท่าแซะ นอกจากนี้ อาสาสมัคร พอ.สว. ก็ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

Related posts