ยโสธร”นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

ยโสธร”นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน”

ที่ที่ศาลาประชาคมบ้านชลประทาน หมู่ 12 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 นนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านชลประทานหมู่ 12 โดยมีนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่อได้อยู่ชุมชนและหมู่บ้านใดเปรียบเสมือนกำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนของขวัญเป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในชุมชนและเป็นตัวแทนของกองทุนทั้งหมดที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้านหรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ/กองทุนแม่ของแผ่นดินใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการ พึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชนและเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนาชุมชน ในกิจกรรมครั้งนี้มีการระดมทุนเพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยการนำของนายเข็มชาติ มาตขาว กำนันตำบลโนนเปือยและและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชลประทานพร้อมประชาชนในชุมชนร่วมกันระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

Related posts