นครนายก – คณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก

นครนายก – คณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก ได้ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดมีจอภาพพร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้แก่โรงพยาบาลองครักษ์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

ที่ลานอเนกประสงค์ชั้นล่าง อาคาร 2 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครนายกและหน่วยงานทางการแพทย์โรงพยาบาลองครักษ์ โดยนายแพทย์สายัณห์ เรืองกิตติกุล ร่วมลงนาม โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดมีจอภาพพร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมการเต้นของหัวใจจากภายนอก ระบบวัดความดันโลหิตแยยภายนอก และวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ฝนลมหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 425,000 บาท(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลองครักษ์ ตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts