ชลประทานพิจิตรแจงแม่น้ำยมมีเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นบริหารจัดการได้สั่งเร่งผันน้ำเติมเข้าบึงสีไฟ

ชลประทานพิจิตรแจงแม่น้ำยมมีเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นบริหารจัดการได้สั่งเร่งผันน้ำเติมเข้าบึงสีไฟ

 

ผลพวงจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในเขตภาคเหนือและพื้นที่จังหวัดพิจิตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมมีปริมาณสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตร ชลประทานชี้แจงเฝ้าเกาะติดพยากรณ์อากาศเชื่อมั่นช่วงนี้ยังบริหารจัดการได้ นอกจากนี้น้ำในคลองชลประทานก็มีเพียบจึงสั่งการผันน้ำเข้าบึงสีไฟเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและให้เป็นแก้มลิงรวมถึงเสริมสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมมีปริมาณสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตร ซึ่งที่ประตูระบายน้ำสามง่ามซึ่งควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำยมได้มีการระบายน้ำโดยเปิดบานประตูระบายน้ำเพียงแค่ 2 บาน เพื่อรักษาระดับน้ำในแม่น้ำยมกักเก็บไว้ให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ในส่วนของน้ำจากคลองชลประทานซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนสิริกิติ์ผ่านเข้ามายังคลอง C1 ก็มีการส่งน้ำไปให้เกษตรกรซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ก็มีน้ำจากการที่มีฝนตกจึงทำให้มีปริมาณน้ำมากพอที่ส่งเข้าไปรักษาระบบนิเวศของบึงสีไฟซึ่งมีพื้นที่ 5,300 ไร่เศษ โดยชลประทานได้เปิดน้ำจากโครงการท่อระบายน้ำบ้านวังทับยาคลอง C1 เข้ายังบึงสีไฟแล้ว โดยบึงสีไฟในวันนี้มีปริมาณน้ำ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำได้มากถึง 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะมีการส่งน้ำเข้าบึงสีไฟในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บึงสีไฟมีน้ำและได้ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ขุดลอกบึงสีไฟ อีกทั้งจะได้รักษาระบบนิเวศภายในบึงสีไฟและให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อีกด้วย

 

นายอำนาจ ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกแต่ก็ต้องขอร้องเกษตรกรว่าควรงดการทำนาปรังเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ คือในแม่น้ำยม ในแม่น้ำน่าน ปีนี้ถือว่าปริมาณน้ำมีน้อยเกรงว่าหากเกษตรกรทำนาต่อเนื่องเมื่อพ้นฤดูฝนแล้วจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่วนที่เกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมยืนยันว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดพิจิตรยังสามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพราะดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนได้เสมอ

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

 

 

 

Related posts