ศรีสะเกษ !! มอบถุงปันสุขคลายทุกข์ COVID-19 ช่วยเหลือแก่ประชาชนอำเภอกันทรลักษ์   

ศรีสะเกษ !! มอบถุงปันสุขคลายทุกข์ COVID-19 ช่วยเหลือแก่ประชาชนอำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลตำบลสวนกล้วย ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบถุงปันสุขคลายทุกข์ COVID-19 โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผ่านวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พระเดชพระคุณพระมหาสนองขันติธโร รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เครือข่ายวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม เพื่อส่งมอบและช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 100 ชุด ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

 

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts