ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในชุมชนตำบลท่าอิฐ (CI) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา และศูนย์พักคอยตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในชุมชนตำบลท่าอิฐ (CI) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา และศูนย์พักคอยตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในชุมชนตำบลท่าอิฐ (CI) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นายปรีดา เชื้อผู้ดี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี, นายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในชุมชนตำบลท่าอิฐ (CI) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI) แห่งเเรกของจังหวัดนนทบุรี รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพักคอยผู้ป่วยระหว่างรอเตียงไปรับรักษาต่อที่โรงพยาบาล โดยอิหม่ามมูญาฮิด ลาตีฟี อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ อาจารย์อิมรอน เสมสายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา อาจารย์ไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้จัดการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฯศูนย์ CI ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ตามโครงการจิตอาสาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักจุฬามนตรี ร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อจากนั้นได้เดินทางมายังโรงเรียนดารุ้ลอามาน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอิฐ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนศูนย์ประสานงานมัสยิดท่าอิฐ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนตำบลท่าอิฐ โดยมีอาจารย์บุคอรี บุญเจริญ ผู้ประสานงานมัสยิดท่าอิฐให้การต้อนรับ และในเวลาต่อมา 11.30 น. ได้เดินทางมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี เป็นที่ตั้งของศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโรคโควิท-19 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมเยือนส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ตามโครงการจิตอาสาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักจุฬามนตรี ร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ นายกปรีดา เชื้อผู้ดี กล่าวว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางราชการอย่างเคร่งครัด

Related posts