สถานการ์โรคโควิดบ้านสบเมยยังสกัดไม่อยู่ล่าสุดพบอีก 5 Cluster

สถานการ์โรคโควิดบ้านสบเมยยังสกัดไม่อยู่ล่าสุดพบอีก 5 Cluster

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 21/ 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย ภายหลังการประชุมได้สรุปรายงานถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่อำเภอสบเมย ( บ้านสบเมย ) และมาตรการการสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค ว่ามีจำนวน 5 Cluster ได้แก่

Cluster ที่ 1 พื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ (Camp ) บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยทั้หมดรักษาในสถานที่แยกกักโรคของ แคมป์ ปัจจุบันทั้งสองรักษาหายแล้ว

Cluster ที่ 2 พื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ แคมป์บ้านแม่ละอูน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 15 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดรักษาในสถานที่แยกกักโรค (แคมป์) รักษาหายแล้ว 6 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 9 ราย อาการสีเขียว 7 ราย สีเหลือง 2 ราย โดยโรงพยาบาลแม่สะเรียงสนับสนุนยา ฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วย

Cluster ที่ 3 หมู่บ้านห้วยมะโอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 11 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 10 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community lsolation, CI ) 1 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย ( มีผล ATK + ve) 19 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation, HI )

Cluster ที่ 4 โรงเรียนบ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย พบมีผู้ป่วยยืนยัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นบุคลากรครู ศึกษานิเทศก์ 10 ราย และผู้สัมผัส 4 ราย รวม 14 ราย กลุ่มที่ 2 ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 11 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 7 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community lsolation : CI ) 4 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย ( มีผล ATK + ve ) 46 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัว ที่บ้าน ( Hom lsolation ; HI

Cluster ที่ 5 นักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และหมู่บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย พบมีผู้ป่วยยืนยัน 13 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 13 ราย โดยมีความเชื่อมโยงกับ Cluster ที่ 4 ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เดินทางกลับจากหมู่บ้านสบเมยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

สำหรับมาตรการควบคุมโรค ทางสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ ร.พ.สบเมย สสอ.สบเมย และ ร.พ.สต.ในสังกัดออกให้การดูและรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ หมู่บ้านห้วยมะโอรักษาในศูนย์แยกกักโรคในชุมชน 1 ราย รักษาแบบแยกกักโรคที่บ้าน 19 ราย หมู่บ้านสบเมย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน ซึ่งใช้อาคารของ รพ.สต. สบเมย เป็นที่ตั้งศูนย์ มีผู้ป่วยรักษา 4 ราย และรักษาแบบแยกกักที่บ้านจำนวน 46 ราย

ทีมสอบสวนควบคุมโรค ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนในหมู่บ้านห้วยมะโอ ประชากร 218 คน ตรวจ ATK 198 คน ผลบวก 30 คน ( PCR กลุ่มเสี่ยง 14 ราย ผลพบเชื้อ 11 ราย ) หมู่บ้านสบเมย ประชากร 473 คน ตรวจ ATK 309 คน ผลบวก 57 คน (ส่งPSR กลุ่มเสี่ยง 11 คน ผลพบเชื้อ 11 คน

กลุ่มย่อยได้แก่ บ้านพะละอึ บ้านพะคุยแอ และบ้านโกหง่อคี อยู่ระหว่างการเนินการ โรงเรียนสบเมยวิ ทยาคม ตรวจ ATR 263 ผลบวก 6 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR หมู่บ้านแม่สวด ตรวจ ATK 101 คน ผลบวก 16 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR บ้านแม่คะตวนททตรวจ ATK 45 คน ผลบวก 4 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

Related posts