คาร์ม็อบ ( CARMOB) กลุ่มสหภาพร้อยเอ็ดปลดแอกFree People -พร้อม-(แนวร่วมกลุ่มนักร้องนักดนตรีผู้ประกอบการดนตรีสด)ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายควบคุมโรคโควิด-ของรัฐบาล เคลื่อนขบวนรถจยย.และรถเก๋ง-กะบะ ตามถนนหมายเลข ๒๐๔๖

ร้อยเอ็ด/…
CAR MOB ที่.อำเภอโพนทอง
เวลา 15:30 เป็นต้นไปของวันที่ 8 กันนายน 2564 คาร์ม็อบ ( CARMOB) กลุ่มสหภาพร้อยเอ็ดปลดแอกFree People -พร้อม-(แนวร่วมกลุ่มนักร้องนักดนตรีผู้ประกอบการดนตรีสด)ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายควบคุมโรคโควิด-ของรัฐบาล เคลื่อนขบวนรถจยย.และรถเก๋ง-กะบะ ตามถนนหมายเลข ๒๐๔๖

เริ่มขบวนบริเวณสามแยกโนนสวรรค์ ม.ที่ ๓ ต.แวง สิ้นสุดขบวนที่หน้าที่ว่าการอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ให้ลาออกไป และการปราศรัยหัวข้อหลัก ผลกระทบของกลุ่มนักร้องนักดนตรีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายควบคุมโรคโควิด-ของรัฐบาล ที่ทำให้กลุ่มนักร้องนักดนตรีผู้ประกอบการต้องตกงานไร้การเยี่ยวยา

15.30 ตั้งขบวน บริเวณทางออกไปอำเภอกุฉินารายณ์

16.00 เคลื่อนขบวน ไปยัง หน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง

17.00 กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ – Relax(ปาสี)สีชมพูและสีนำ้เงินหน้าหอประชุมอำเภอโพนทอง

18.00 การปราศรัยหัวข้อหลัก นักร้อง-นักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายควบคุมโรคของรัฐบาลต้องตกงานไร้อาชีพ และขาดการเยี่ยวยาจากรัฐบาล

20.00 อ่านแถลงการและยื่นข้อเสนอไปยัง ภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุป//: เครือข่ายแกนนำ และแนวร่วมชุมนุมประกอบไป
๑.๑ กลุ่มสหภาพร้อยเอ็ดปลดแอก
๑.๒. กลุ่มนักร้อง-นักดนตรี ผู้ประกอบการดนตรีสดจังหวัดร้อยเอ็ด
รถยนต์ จำนวน12 คัน
รถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คัน
ผู้ร่วมในขบวน ประมาณ 1oo คน
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts