นฝ.ทหารใหม่ มทบ.37 มอบช่วงเวลาหลังจากการฝึก ให้น้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ได้โอนเงินเดือน เดือนที่สอง เพื่อช่วยเหลือครอบครัว 

นฝ.ทหารใหม่ มทบ.37 มอบช่วงเวลาหลังจากการฝึก ให้น้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ได้โอนเงินเดือน เดือนที่สอง เพื่อช่วยเหลือครอบครัว

****************************************

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 64, 1600 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 กรุณาอนุมัติให้ นฝ.ทหารใหม่ มทบ.37 จัดช่วงเวลาหลังจากการฝึกของน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 นฝ.ทหารใหม่ มทบ.37 ได้มีโอกาสโอนเงินเดือน เดือนที่สอง ของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อเป็นช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 พร้อมกันนี้ ผู้ฝึกฯ ได้ให้ข้อแนะนำแนวทางการเก็บเงิน และใช้จ่ายเงินในแนวทางที่เหมาะสมแก่น้องๆ ทหารกองประจำการ ณ หน้า ร้อย.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts