กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่และพื้นที่ศูนย์ พักคอย อบต.เขาคันทรง ในนิคมปิ่นทอง 5

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่และพื้นที่ศูนย์ พักคอย อบต.เขาคันทรง ในนิคมปิ่นทอง 5

วันนี้ 8กันยายน 64 นายสาธิต พิรุณสาร ปลัดอบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง ที่ได้มีการร้องขอ และบ้านประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และกักตัว และในพื้นที่ศูนย์ พักคอย อบต.เขาคันทรง ในนิคมปิ่นทอง 5 ที่มีประชาชนในในกลุ่มสีเขียว โดยทางเจ้าหน้าที่ อสม.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.เขาคันทรง กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เฝ้าระวังแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เราจะต้องแยกคนไข้ที่ไม่สะดวก บ้านที่มีผู้ติดเชื้อและอยู่กันหลายคน ก็จะนำมาอยู่ที่นี่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแลก่อน เมื่อถึงวันเอ็กซเรย์ หรือวันที่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็จะนำรถของ อบต.เขาคันทรง มารับไปตรวจรักษา โดยทุกอำเภอจะมีสถานที่พักคอยเพื่อรอเตียง มีบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชน มีการแยกกักตัวที่บ้าน โดยวันนี้ได้มีผู้ที่เข้ามาในศูนย์พักคอยแล้วจำนวน3ราย ส่วนที่อบต.บ่อวิน ทางด้านนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกอบต.บ่อวิน ก็ได้ให้ข้อมูลว่า ทางด้านเขต อบต.บ่อวิน มีผู้เข้ารอการรักษาจำนวน3ราย รวมยอดสะสมรวม25ราย ……….ปราโมทย์/รายงาน

Related posts